Biezonderwijs > We zijn op zoek naar een ondernemende voorzitter College van Bestuur

We zijn op zoek naar een ondernemende voorzitter College van Bestuur

Stichting Biezonderwijs in Tilburg zoekt een ondernemende voorzitter College van Bestuur met een goed oog voor externe ontwikkelingen.

Biezonderwijs is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar voor wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. “Ieder kind heeft recht op passend onderwijs.”

De zeven scholen van Biezonderwijs bieden specialistisch onderwijs aan zo’n 1.850 leerlingen, passend bij hun mogelijkheden. Een gepassioneerd team van ca. 400 medewerkers verzorgt speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle.

De functie

 • Geboden: schaal B4 cao-PO
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: per 1 augustus 2019 of zoveel eerder als mogelijk

De opdracht

De opdracht voor de nieuwe bestuurder heeft, naast het uitvoering geven aan de bij de functie passende verantwoordelijkheden, de volgende specifieke inhoud:

 • De koers bewaken en het systematisch realiseren van het meerjaren-strategisch beleidsplan.
 • Verder ontwikkelen van de samenwerking in de buurt, de stad en in de regio, met een accent op een goede positionering binnen de samenwerkingsverbanden.
 • Doorontwikkelen van een professionele manier van (samen-)werken tussen bestuur en directie, waarvan de contouren reeds in de plannen zijn vastgelegd.
 • Versterken van de interne organisatie, met specifieke aandacht voor een heldere invulling en positionering van het bestuursbureau.
 • Vormgeven aan een adequaat HR-beleid, met oog voor het terugdringen van het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk.

Profiel van de bestuurder

De bestuurder:

 • Is een inspirerend leider.
 • Is iemand die altijd het belang van de leerlingen in het vizier heeft.
 • Is ondernemend en heeft een goed oog voor externe ontwikkelingen.
 • Is zichtbaar, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Luistert goed en kan mensen empoweren.
 • Durft heldere keuzes te maken en beslissingen te nemen.
 • Werkt vanuit vertrouwen.
 • Durft te confronteren.
 • Zoekt ‘critical friends’ en staat open voor feedback.

Selectie-eisen

 • Academisch opgeleid.
 • Bestuurlijke en leidinggevende ervaring in een professionele organisatie.
 • Affiniteit met de doelgroepen van Biezonderwijs.
 • Ervaring met het aansturen van veranderprocessen.
 • Aantoonbare onderwijskundige ervaring.

Solliciteren?

We roepen je op om je uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 1 maart a.s. te uploaden via de website van BeteoR. De deadline voor de searchperiode is 8 maart 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR.

Alleen sollicitaties die rechtstreeks via de website van BeteoR binnenkomen, worden in behandeling genomen.

Download hier het volledige profiel. (PDF)

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.