Biezonderwijs > Waarom werk jij bij Biezonderwijs? Leveren van individuele bijdrage aan ontwikkeling van leerlingen blijkt belangrijkste reden

Waarom werk jij bij Biezonderwijs? Leveren van individuele bijdrage aan ontwikkeling van leerlingen blijkt belangrijkste reden

Binnen de verschillende onderwijsbesturen uit de regio Midden-Brabant bestaan nadrukkelijke zorgen over het lerarentekort en is er sprake van onderlinge concurrentie in de zoektocht naar vakbekwame medewerkers. Stichting Biezonderwijs staat voor kwalitatief goed specialistisch onderwijs, maar wanneer er onvoldoende en kwalitatief ontoereikende medewerkers worden geworven is dit echter een loze belofte.

Waarom werken in speciaal onderwijs?

Om de wervingskracht van Stichting Biezonderwijs te vergroten is het daarom van belang te weten welke factoren een rol spelen in de baan- en organisatieattractiviteit om een baan in het speciaal onderwijs te accepteren, zodat geanticipeerd kan worden op de perceptie van potentiële medewerkers. Recent uitgevoerd  onderzoek levert uiteindelijk het antwoord op de vraag op welke manier Stichting Biezonderwijs de aanwezige baanacceptatiefactoren kan matchen met de voorkeuren van nieuwe medewerkers om hen aan zich te binden en daardoor de onderwijskwaliteit en ondersteuning voor deze kwetsbare leerlingen te waarborgen.

Aan het onderzoek hebben medewerkers die minder dan vier jaar in dienst zijn een bijdrage geleverd, omdat zij nog over betrouwbare informatie en ervaringen beschikken met betrekking tot de periode waarin zij kozen voor een baan binnen Biezonderwijs. Tevens heeft een kleine controlegroep studenten binnen de onderwijssector haar medewerking verleend om in algemene zin een uitspraak te doen over welke factoren voor hen van belang zijn met betrekking tot baan- en organisatieattractiviteit.

Bijdrage leveren aan ontwikkeling van onze leerlingen

Voor Stichting Biezonderwijs geldt dat de werkelijke motieven van de nieuwe medewerkers in grote mate overeenstemmen met bekende factoren, zoals de inhoud van het werk, de werkomgeving, waaronder collega’s en de daartoe behorende leidinggevenden en de zogenaamde ‘fit’ tussen de medewerker en de organisatie. Daarbij speelt het salaris echter een minder grote rol dan de maatschappelijke discussie op dit moment doet vermoeden.

Het nieuwe wetenschappelijk inzicht is echter ontstaan vanuit de publieke waarde propositie; de waarde die de maatschappij geeft aan de speciaal onderwijssector. Hieruit blijkt dat het leveren van een individuele bijdrage aan de ontwikkeling van onze doelgroep van grote invloed is om een baan in de speciaal onderwijssector te accepteren. In algemene zin blijkt dat de onderzoeksgroep dan ook meer vanuit waarden haar werkidealen nastreeft dan dat voor hen het organisatiebelang voorop staat.

Zichtbaar maken van de waardevolle bijdrage

Om een bijdrage te leveren aan het aanstormende lerarentekort worden de aanbevelingen gedaan om tijdelijke, vakbekwame medewerkers een versnelde vaste aanstelling te bieden, waarnaast Stichting Biezonderwijs ook nadrukkelijk meer dient te investeren in het uitdragen van haar waardevolle bijdrage richting de buitenwereld die de individuele medewerker zichtbaar toevoegt aan de opdracht van het onderwijs. We zijn nog veel te bescheiden, want wat als Stichting Biezonderwijs er niet zou zijn? Medewerkers daarnaast meer autonomie geven en het vertrouwen hebben in de ontwikkeling van de professional zorgt ervoor dat het speciaal onderwijs een positieve bijdrage kan blijven leveren aan de maatschappelijke opdracht die de onderwijssector dient te vervullen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Stephan Gijsman, adjunct directeur van SO/VSO De Bodde. Hij heeft afgelopen jaren gestudeerd aan Tilburg University en deze maand zijn academische master behaald. Graag wil hij alle medewerkers die een bijdrage aan het onderzoek hebben verleend hartelijk danken voor hun medewerking.

Foto op de voorpagina is gemaakt door pressfoto – www.freepik.com

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.