Biezonderwijs > Vrijwilliger Mart van Laerhoven: ‘Dit is mijn lust en mijn leven, daar spelen ook mijn collega’s een grote rol bij’

Vrijwilliger Mart van Laerhoven: ‘Dit is mijn lust en mijn leven, daar spelen ook mijn collega’s een grote rol bij’

Op iedere school van Biezonderwijs zijn vrijwilligers actief. De collega’s die het fijn vinden om zich belangeloos in te zetten voor onze leerlingen. We vinden dat best bijzonder, daarom zetten we vrijwilligers van Biezonderwijs hier in het zonnetje. Docent Mart van Laerhoven is al 55 jaar werkzaam in het onderwijs. Na zijn pensioenleeftijd wilde hij niet thuis achter de geraniums zitten, ondanks de sportieve hobby’s die hij heeft. Daarom werkt hij drie dagen per week als vrijwilliger bij het Praktijkcollege Tilburg.

Met zijn leeftijd van 77 jaar heeft Mart vele jaren onderwijservaring op zak. Hij begon als docent in een tijd dat er nog aparte jongens- en meisjesscholen waren en lesgeven deed je zes dagen per week.

Aan de wieg van De Poort

De reden dat hij voor het onderwijs koos? Mart: “Mijn moeder vond het een goede keus, een vaste baan en een goed pensioen, daarom ging ik destijds via de mulo naar de kweekschool. Het werk was heel divers. Ik gaf de gewone schoolvakken, maar ook praktijkvakken zoals hout, metaal en later ook koken en textiel. Dat deed je samen met de vakleerkrachten.”

Tijdens zijn dienstplicht bleek dat er een grote vraag kwam naar leraren, dus mocht hij na één jaar vertrekken bij defensie en begon hij als leraar op de Christus Koningschool, een school voor speciaal basisonderwijs. Later stond hij aan de wieg van De Poort, de voorloper van Praktijkcollege Tilburg.

Van lesgeven naar ict

Hij begon als leerkracht en mentor. Later legde hij zich toe op ict in het onderwijs, onder andere als coördinator en leerkracht ict. Het bood hem mogelijkheden om mooi lesmateriaal te maken.

“Lesgeven heb ik altijd met veel plezier gedaan. Op een gegeven moment heb ik allerlei andere taken opgepakt, waaronder de ict binnen de school en de website, vanaf dat moment ben ik minder gaan lesgeven. Als vrijwilliger houd ik me nu bezig met allerlei zaken, zoals het ontwerpen van lesbladen, PowerPoints voor allerlei gelegenheden en fotografie. Er is altijd wel wat te doen.”

‘Bourgondische tijd’

Maar wat vindt het thuisfront ervan dat hij drie dagen per week van huis is? “Mijn vrouw heeft me altijd gesteund in mijn (extra) schoolwerk. Ook nu vindt ze het prima dat ik nog op school werk. Ik ben altijd heel erg betrokken geweest bij m’n werk. Dit is mijn lust en mijn leven. Er is hier een fijne sfeer, daar spelen mijn collega’s een grote rol bij.”

Hij doelt daarmee op de vele leuke en mooie momenten ook buiten werktijd. Zo gaat hij al jaren met een groep collega’s een weekend naar de Ardennen. Jammer genoeg moest het dit jaar zonder Mart, aangezien zijn gezondheid niet altijd meewerkt. “Je kunt wel spreken van een ‘Bourgondische tijd’ die ik hier achter de rug heb. Tegenwoordig doe ik het wel wat rustiger aan, maar beleef met mijn collega’s nog regelmatig plezierige tijden!”

 

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.