Biezonderwijs > Veranderingen bij de directie van Biezonderwijs

Veranderingen bij de directie van Biezonderwijs

Biezonderwijs is volop in beweging: er staat een aantal veranderingen voor de deur. Twee directeuren van Biezonderwijs hebben besloten om onze stichting te verlaten. Daarnaast hebben we onlangs, na een uitgebreid intern en extern selectieproces, Stephan Gijsman benoemd als nieuwe directeur voor SO/VSO De Bodde.

Harrie Backx, directeur van Praktijkcollege Tilburg start met een nieuwe uitdaging als manager van DierenOpvangCentrum-Tilburg. Hij gaat per 1 januari 2020 Biezonderwijs en het Praktijkcollege verlaten. Het is voor hem een kans die hij niet voorbij kan laten gaan. Degene die hem kennen, weten dat hij een groot hart heeft voor kwetsbare mensen én kwetsbare dieren.

Ook Mirianne Govers, directeur Parcours VSO, heeft aangegeven dat ze toe is aan een nieuw stap in haar ontwikkeling. Ze vertrekt per 1 mei 2020 bij Biezonderwijs en Parcours. Ze heeft bewust voor deze vertrekdatum gekozen, zodat zij Parcours goed kan achterlaten en wij uitgebreid de tijd hebben om samen met het team van Parcours een nieuwe directeur te werven.

Voor de opvolging van Harrie Backx gaan we ook de tijd nemen. Tot in het voorjaar zal Alexander van den Broek, onze directeur van Scholengemeenschap De Keyzer in Goirle, tijdelijk de leiding op zich nemen als bovenschools directeur van zowel De Keyzer als het Praktijkcollege.

Zoals bij de meesten bekend gaat Anja Hulshoff, directrice van SO/VSO De Bodde, per 1 januari 2020 met pensioen. We zijn samen met het team van De Bodde een tijd geleden gestart met een uitgebreide en stevige selectieprocedure (intern en extern) voor het werven van een nieuwe directeur. Stephan Gijsman is uiteindelijk uit een groep zeer goede sollicitanten naar voren gekomen als beste kandidaat. Stephan is een bekende binnen Biezonderwijs. Hij is sinds 2004 werkzaam op De Bodde en heeft ervaring opgedaan in verschillende functies. Op dit moment is hij werkzaam als adjunct-directeur van De Bodde. Ik heb er groot vertrouwen in dat Stephan de doorontwikkeling van De Bodde samen met het MT en het team goed zal leiden.

De bovenstaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat de samenstelling van ons directieteam verandert. We hebben samen met betrokken directeuren gekeken naar de beste oplossingen en hebben daar een goed resultaat aan gegeven. Bij de selectieprocedure voor een nieuwe directeur bij De Bodde hebben we met het team van De Bodde samengewerkt om tot de beste kandidaat te komen. Zo’n succesvolle procedure gaan we ook toepassen bij het Praktijkcollege en Parcours, zodat we in het nieuwe kalenderjaar weer op volle sterkte onze scholen kunnen leiden.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.