Biezonderwijs > Van de commerciële wereld naar het onderwijs: ‘Ik wil investeren in opgroeiende jeugd’

Van de commerciële wereld naar het onderwijs: ‘Ik wil investeren in opgroeiende jeugd’

Wil jij werken in het onderwijs maar heb je niet de juiste papieren? Dat hoeft geen probleem te zijn, bewijst Koert Bergman (40) uit Goirle. Hij werkte onder meer in de horeca, beveiliging en retail maar belandt uiteindelijk als leraarondersteuner bij Parcours, een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). “Ik wil niet langer bezig zijn met het najagen van financieel gewin, ik wil investeren in jongeren.”

Een van de leerlingen van VSO Parcours liep stage bij Koert, bij de afdeling logistiek van een verhuurbedrijf. Hij begeleidt de jongen met veel plezier en is regelmatig in gesprek met zijn stagebegeleider van school, Bob. “Ik vertelde hem dat het begeleiden van deze jongeren me veel energie geeft. Bob wees me op vacatures bij Parcours: ‘is dat niks voor jou?’”

Koert gaat vrijblijvend in gesprek met de directie van VSO Parcours. Als docent voor de klas is geen optie want hij heeft geen onderwijsbevoegdheid, maar als leraarondersteuner liggen er kansen. Bij het zien van de ietwat vervallen moestuin op de binnenplaats van Parcours valt alles op zijn plek: Koert is de nieuwe collega die ze zoeken voor de afdeling groen. Hij mist daarvoor nog de benodigde kwalificaties, maar ze zien potentie. In het vervolggesprek gaat het met name over: wat heeft hij nodig om te kunnen starten en hoe zorgen ze vervolgens voor passende scholing zodat Koert zich verder kan ontwikkelen? Er blijken verschillende trajecten mogelijk, in overleg wordt binnenkort het meest passende traject gekozen.

Koert Bergman in de tuin van VSO Parcours

‘Soms gaat het er heftig aan toe’

Leerlingen van VSO Parcours zijn tussen de 12 en 18 jaar en hebben extra ondersteuning en begeleiding nodig op het gebied van leren, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het zijn stuk voor stuk oprechte kinderen met een serieuze hulpvraag. “Soms gaat het er heftig aan toe. Laatst ging een jongen helemaal door het lint. Ik blijf dan rustig, probeer te blijven communiceren door  oogcontact met hem te maken, ik laat zien dat ik hem zie en dat ik er voor hem ben. Uiteindelijk heb ik hem mee naar buiten genomen en hebben we gepraat over het voorval. Bleek dat andere jongens hem treiterden en hij niet anders kon dan reageren vanuit emotie. Daar had hij spijt van.”

In de zes weken dat hij bij Parcours werkt, ziet hij dit vaker. Hij vindt het een uitdaging. “Vaak hebben ze iets meegemaakt, ze handelen uit onmacht of angst. Maar er zit zoveel meer in deze jongeren. Ik kijk vooral naar wat er goed gaat en stel vragen: wat heb je nodig, hoe kan ik je helpen en hoe kan ik jou iets leren? Dat gaat individueel makkelijker dan in een groep. Ik moet bekennen dat ik in een klas van tien jongeren echt nog m’n best moet doen om overzicht te houden en het soms lastig vind om iedereen de aandacht te geven die ze verdienen.”

Coaching voor starters

Gelukkig staat hij als leraarondersteuner niet alleen voor de klas. De mentor van de groep is tijdens de lessen aanwezig zodat hij kan overleggen over de aanpak. Ook collega’s staan voor hem klaar. “Het zijn heel korte lijntjes. Elke twee weken heb ik gesprek met de adjunct-directeur, we praten over hoe het gaat en wat ik nodig heb. En ik krijg een coach om te sparren en om mezelf te blijven ontwikkelen.”

Koert is positief over zijn overstap. Hij wordt blij van het buiten bezig zijn en jongeren iets leren. Blij van leerlingen die verwonderd raken door een opgroeiend plantje dat ze een week eerder hebben gezaaid. “Ik leer ze letterlijk: alles wat je aandacht geeft, groeit en je kan alleen maar oogsten wat je zaait. Zaai je tomaten dan zal je nooit aardbeien oogsten. En zo is het in het echte leven ook, als je iets wil, moet je de juiste route nemen en de juiste dingen doen om je doel te bereiken.”

Maar het is ook hard werken. Na school zoekt Koert zelf naar lesmaterialen en werkvormen en overlegt met collega’s over zijn aanpak. Dat kost hem nu nog veel tijd, maar spijt van zijn keuze heeft hij niet. “Ik was echt klaar met energie steken in spullen in plaats van in mensen. Ik wil investeren in opgroeiende jeugd, daar word ik gelukkig van.”

Wil jij werken bij Parcours?

Wil jij ook iets betekenen voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben? VSO Parcours is altijd op zoek naar gedreven mensen met hart voor de doelgroep. Kun jij meebewegen, sta je stevig in je schoenen, kun je grenzen stellen en koers houden? Bekijk dan hier de vacatures.

Over VSO Parcours

Op VSO Parcours bieden we zo’n 190 leerlingen praktijkgericht onderwijs (leerroute arbeid) en vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (leerroute vervolgonderwijs). We hebben daarnaast aandacht voor sociale vaardigheden, leren leren en het ontwikkelen van (arbeids)competenties. Als team van vijftig professionals denken we vooral in kansen en mogelijkheden. We zijn trots als het goed gaat en staan klaar als het een leerling een keer tegenzit.

Parcours maakt onderdeel uit van Biezonderwijs. Biezonderwijs telt 9 scholen voor leerlingen van 4 tot 20 jaar en heeft een eigen expertisecentrum De Kracht.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.