Biezonderwijs > Start BestuurdersBlog

Start BestuurdersBlog

Juli 2016

Communicatie

Communicatie met ‘de buitenwereld’ lijkt in het onderwijs soms van ondergeschikt belang. Leerkrachten en schoolleiders concentreren zich vooral op de inhoud: zorgen voor kwalitatief onderwijs in de klas. En dat is ook goed! Maar tegelijkertijd is het anno 2016 niet meer voldoende. Onze moderne maatschappij vraagt van het onderwijs om optimaal, snel en openlijk te communiceren. Communiceren in de zin van: belangrijke informatie over kinderen en jongeren delen met hun ouders/opvoeders. Of: het delen van informatie over een kind met collega onderwijs- of zorginstellingen in het kader van ‘1 kind, 1 plan’.

Maar communicatie kan en mag niet uitsluitend eenrichtingsverkeer zijn. Bovendien is de tijd voorbij dat de leerkracht een bijzondere status had in de samenleving. Hiërarchie heeft plaats gemaakt voor meer gelijkwaardigheid. En daar ben ik oprecht blij om. Wij (lees: het onderwijs) kunnen ons werk en onze missie alleen uitvoeren door samen te werken. Met ouders/opvoeders, andere scholen, zorginstellingen, het welzijnswerk, werkgevers en vele anderen die rondom dezelfde kinderen en jongeren actief zijn.

Binnen die samenwerking met anderen maken we gebruik van diverse communicatiemiddelen. Een website is daar één van. Ik ben dan ook erg blij dat Biezonderwijs nu over een nieuwe website beschikt die eigentijds, toegankelijk en begrijpelijk is. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat de website ook voor blinden en slechtzienden bruikbaar is. We staan immers voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan en mag doen!

Een bescheiden onderdeel van onze nieuwe website is de ‘BestuurdersBlog’. Deze zal met ingang van september 2016 maandelijks verschijnen. In het blog ga ik in op actuele ontwikkelingen binnen en buiten onze zeven scholen en ons expertisecentrum De Kracht. Reacties zijn uiteraard van harte welkom! Mail hiervoor naar bestuursbureau@biezonderwijs.com. Ik zie uit naar onze interactie!

Dave Ensberg-Kleijkers

Voorzitter College van bestuur

 

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.