Biezonderwijs > Samenwerkingsverband passend onderwijs PortVolio regio Tilburg zoekt directeur

Samenwerkingsverband passend onderwijs PortVolio regio Tilburg zoekt directeur

Het samenwerkingsverband PortVolio hanteert, vanuit de wens “eruit halen wat er in zit”, het uitgangspunt dat het de docenten zijn die Passend Onderwijs realiseren. Het versterken van de basisondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs is om deze reden belangrijk in onze gezamenlijke opdracht om alle v(s)o-leerlingen in de regio te leiden naar een diploma naar vermogen en/of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en samenleving.

Het bestuur zoekt zo spoedig mogelijk voor PortVolio een directeur die beschikt over de nodige management ervaring, het onderwijsveld begrijpt en op natuurlijke wijze de verbinding maakt tussen mensen en organisatie. Die een groot hart heeft voor passend onderwijs en inzicht heeft in de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs. Een ervaren onderwijskundig vakman met aantoonbare leidinggevende kwaliteiten.  Onze directeur is ondernemend en handelt vanuit intrinsieke betrokkenheid bij leerlingen en onderwijsprofessionals.

Onze directeur is verantwoordelijk voor het houden en geven van koers aan PortVolio. Geeft uitvoering aan de opdracht, zoals deze is vastgelegd in het “Ondersteuningsplan” binnen onze visie op passend onderwijs en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. In dit bestuur zijn de 7 aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd. Je stuurt op de continuïteit van de in de afgelopen jaren ingezette ontwikkelingen en de duurzame versterking van het niveau van basisondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs. Jij zorgt voor de verbinding met en tussen de, zowel interne stakeholders, scholen, onderwijsprofessionals en ouders-,  als externe stakeholders zoals gemeenten, het primair onderwijs, andere samenwerkingsverbanden en zorginstellingen.

Als directeur PortVolio geef jij direct leiding aan het stafbureau, de toewijzings- en adviescommissie (TAC), Track013 en het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) van Portvolio. Verder ondersteun jij als ‘ambtelijk secretaris’ en adviseur het bestuur van PortVolio en het scholenoverleg. Daarnaast neem je deel aan vergaderingen van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband.

Onze directeur geeft daarnaast:

  • leiding aan de uitvoering van de gezamenlijke opdracht van de schoolbesturen op het gebied van de zorgplicht;
  • kwaliteitsimpulsen richting primair proces, de docenten, de zorgcoördinatoren, de scholen en de zorgstructuur;
  • begeleidt en monitort de ondersteuningsprofielen van de scholen;
  • organiseert scholing ter ontwikkeling van competenties van de docenten binnen het kader van Passend Onderwijs en de zorgstructuur;
  • ondersteunt bij en monitort de basisondersteuning en extra ondersteuning van de scholen;
  • vorm en inhoud aan de samenwerking met en vanuit de ketenpartners.

Onze directeur beschikt over:

  • bewezen managementkwaliteiten, in het licht van de omvang en de reikwijdte van het samenwerkingsverband, de wettelijke taakstelling, de ambities, de bestuurlijke vormgeving en de organisatorische complexiteit.
  • brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het (voortgezet en speciaal) onderwijs. Er worden hoge eisen gesteld aan de inhoudelijke, onderwijskundige deskundigheid en visie. Dit wordt ondersteund door een wetenschappelijk werk- en denkniveau’;
  • Is ondernemend en weet van aanpakken binnen een complex speelveld waarbij sensitiviteit voor bestuurlijke en politieke verhoudingen belangrijk zijn.

Arbeidsvoorwaarden

De omvang van de functie is 0,8 – 1,0 fte en is gewaardeerd in schaal 13 conform cao vo en wij willen graag uiterlijk per 1 september 2019 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een jaar) aan bieden met het perspectief op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Je treedt formeel in dienst van één van de zeven schoolbesturen van PortVolio.

Meer informatie

Voor meer informatie over PortVolio en een uitgebreidere omschrijving van de functie, zie ook de website www.portvolio.nl . In verband met de meivakantie zijn wij van 18 april tot 6 mei minder goed te bereiken en verzoeken wij je, wanneer je vragen hebt over de functie, deze per mail te stellen aan fvdwesterlaken@onderwijsgroeptilburg.nl.

Solliciteren

Het bestuur ontvangt graag jouw motivatiebrief vergezeld met een cv vóór 15 mei 2019.  Stuur jouw sollicitatie per email aan de heer F. van der Westerlaken, voorzitter Bestuur PortVolio, per adres bestuurssecretariaat@onderwijsgroeptilburg.nl

De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 22 mei en woensdag 29 mei 2019. Wij vragen je rekening te houden met deze data. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wij streven er naar deze procedure vóór 1 juni 2019 af te ronden.

Bekijk hier de volledige profielbeschrijving voor deze functie.

De vacature is gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.