Biezonderwijs > Samenwerking vergroot kansen route naar mbo voor leerlingen VSO Parcours en Praktijkcollege Tilburg

Samenwerking vergroot kansen route naar mbo voor leerlingen VSO Parcours en Praktijkcollege Tilburg

Biezonderwijs en Onderwijsgroep Tilburg hebben vrijdag 9 oktober een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Leerlingen van de scholen van Biezonderwijs krijgen dankzij deze samenwerking meer mogelijkheden om via verschillende leerroutes een mbo-diploma op entree-niveau te behalen. Hierdoor worden de kansen van deze leerlingen op vervolgonderwijs dan wel op de arbeidsmarkt vergroot.

De samenwerking tussen het Entreecollege en Biezonderwijs betekent in de praktijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om te laten zien of zij de vaardigheden in huis hebben om het Entree-diploma te halen. Zij kunnen dan óf instromen in het entreeprogramma van het Entreecollege óf ze volgen het entreeprogramma op hun eigen vertrouwde locatie. Zo behalen ze dan een Entree-diploma. Met dit diploma op zak, hebben leerlingen meer kans op een baan.  “Het behalen van een diploma is voor onze leerlingen heel belangrijk. Ze krijgen bovendien op deze manier meer kansen om in de toekomst succesvol te zijn,” zegt Gijs de Bont, voorzitter college van bestuur van Biezonderwijs.

Leerlingen kunnen daarna instromen op de arbeidsmarkt of ze kunnen doorstromen naar een niveau 2 mbo-opleiding. “De docenten van de verschillende scholen leren door deze samenwerking ook veel van elkaar, en we staan samen voor hetzelfde doel: een kansrijke start op de arbeidsmarkt voor alle jongeren in de regio Midden-Brabant”, aldus Fred van der Westerlaken, voorzitter van college van bestuur Onderwijsgroep Tilburg.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.