Biezonderwijs > Regionaal Transfercentrum Midden-Brabant lanceert website!

Regionaal Transfercentrum Midden-Brabant lanceert website!

Vijftien schoolbesturen in de regio Midden-Brabant slaan de handen inéén met de oprichting van een brede vervangingsdienst voor docenten. De oprichting van het Regionaal Transfercentrum Midden-Brabant (RTC) levert honderd volledige arbeidsplaatsen op.

Aanleiding voor de oprichting van de RTC is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli ook in het onderwijs gaat gelden. Daardoor moeten leerkrachten na een aantal tijdelijke vervangingen een vast contract krijgen. Dat kunnen scholen zich financieel niet permitteren. Door de oprichting van de RTC kunnen de docenten voor verschillende schoolbesturen werken. De leerkrachten worden dus ingezet waar ze nodig zijn.

Een belangrijk onderdeel van het RTC is de vervangingsdienst. Deze vervangingsdienst regelt alle vervangingen voor de deelnemende besturen. De vervangingsdienst doet dit door middel van de inzet van vaste poolers in een eigen vaste schil of een gezamenlijke vaste schil en de inzet van jonge talentvolle, werkloze of herintredende leerkrachten in een flexibele schil. Daardoor wordt gedwongen uitstroom van personeel voorkomen, een efficiënte inzet van personeel gewaarborgd, instroom vanuit de pabo’s bevorderd en instroom in de WW vermeden.

De aangesloten besturen hebben een inspanningsverplichting om 4% aan vaste formatie te leveren voor de vervangingsschillen binnen het RTC. De oprichting van het RTC maakt dat er ruimte ontstaat om (bovenformatief) vervangers aan te stellen en deze via het RTC in te zetten voor vervanging binnen of buiten onze stichting. Om de eigen vaste schil en de gezamenlijke vaste schil te vullen, kiest Biezonderwijs ervoor om uit het groeien naar 4% van de formatie OP en OOP. Biezonderwijs zet in op vrijwillige mobiliteit en zal tevens aanvullend gaan werven. De werving voor de vaste en gezamenlijke schil is inmiddels gestart, het wervingsprofiel is verspreid over alle scholen en de Kracht van Speciaal. Medewerkers die worden ingezet vanuit de eigen vaste schil, blijven verbonden met de thuisschool en behouden de huidige leidinggevende die vervolgens verantwoordelijk blijft voor zaken als professionalisering, gesprekkencyclus, ziekteverzuim etc.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.