Biezonderwijs > Pilot ‘School Voorbereidende Groep’ op SBO Zonnesteen 

Pilot ‘School Voorbereidende Groep’ op SBO Zonnesteen 

Onlangs is SBO Zonnesteen gestart met een School Voorbereidende GroepHet doel van deze groep is om kinderen een beter perspectief te bieden bij de start in speciaal basisonderwijs. Expertise vanuit onderwijs en jeugdhulp wordt integraal ingezet op de SBO-locatie.  

We merkten namelijk dat jonge kinderen vaak als tussenstap behandeling ontvangen bij de jeugdhulpaanbieders, als eigenlijk al duidelijk is dat zij op termijn kunnen uitstromen naar het SBO. Door een aanmelding bij de School Voorbereidende Groep worden deze jonge kinderen eerder en beter toegerust in hun ontwikkeling en schoolloopbaan en is er sprake van minder wisselingen. 

Daarnaast is verbinding en samenwerking met het systeem rond het kind een belangrijk uitgangspunt. Meerwaarde is ook dat wij als onderwijs en jeugdhulp veel van elkaar leren in de praktijk, waar andere kinderen ook van profiteren. 

Doelgroep van de School Voorbereidende Groep  

  • Kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar met onderwijsperspectief speciaal basisonderwijs.  
  • Kinderen die naar verwachting binnen een jaar volledig onderwijs kunnen volgen op het speciaal basisonderwijs 
  • Kinderen met een IQ van 55 of hoger. 
  • Kinderen bij wie (proces)diagnostiek al heeft plaatsgevonden en ontwikkelingsmogelijkheden, beeldvorming rondom ondersteunings- en onderwijsbehoeften helder zijn. 
  • Kinderen die nog specialistische behandeling nodig hebben voor een korte termijn. 
  • Kinderen die behoefte hebben aan onderwijsactiviteiten, maar nog niet volledig aan onderwijs toe zijn wat betreft leeftijd en ontwikkeling.  

Werkwijze 

Voor elk kind zal het aanbod en ondersteuning op maat worden aangeboden vanuit de behoeften en mogelijkheden van het kind en breder systeem. De gespecialiseerde pedagogisch medewerkers, leerkracht, onderwijsassistent en de inhoudelijke disciplines (indien nodig paramedici en/of gedragswetenschapper) zullen als integraal team samen zorgen voor één kind, één plan.  

Er wordt gefaseerd gewerkt vanuit een programma wat geleidelijk verschuift van focus op behandeling naar volledig deelname aan het onderwijs. De kinderen starten in een aparte groep op het SBO en integreren stap voor stap in de activiteiten in de onderwijsgroep, afhankelijk van hun persoonlijk ontwikkelprogramma. Ouders worden intensief betrokken bij dit programma en ontvangen, indien gewenst, ook ondersteuning in de thuissituatie.  

Samenwerking

De School Voorbereidende Groep is een pilot die wordt uitgevoerd en ondersteund door een intensieve samenwerking van: Stichting Biezonderwijs, Amarant Groep, Sterk Huis, Koraal (DVI De Hondsberg), GGZ Breburg, Kinderopvang Groep en Gemeente Tilburg.  

Tijdens de uitvoering van deze pilot wordt bekeken of de School Voorbereidende Groep ook naar andere SBO-locaties kan worden uitgebreid. 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de pilot School Voorbereidende Groep vindt u in deze flyer. Of neem contact op met Carien Castelijns, intern begeleider SBO Zonnesteen: ccastelijns@sbozonnesteen.nl  

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.