Biezonderwijs > Op naar een biezondere vakantieschool!

Op naar een biezondere vakantieschool!

Bestuurdersblog – September 2016

‘De scholen zijn weer begonnen!’. Geen enkele Nederlander kon er de afgelopen weken omheen. Ook onze zeven scholen van Biezonderwijs hebben de deuren voor de 1.700 leerlingen weer geopend na zes weken zomervakantie. Zes lange weken; maar liefst 11,54 % van het totale kalenderjaar. Persoonlijk vind ik dat lang, hoe lekker het ook kan zijn om als kind alle tijd en ruimte te hebben om te spelen. Ik vind het vooral lang, omdat ik van ouders en collega’s heb begrepen dat juist onze biezondere leerlingen baat hebben bij het geregeld bezoeken van één van onze scholen.

Voor hen is naar een Biezonderwijsschool gaan meer dan alleen maar leren. Bij ons is naar school gaan, ook spelen met andere leerlingen die gedurende het schooljaar een vriendje of vriendinnetje van je zijn geworden. Tijdens de zomervakantie is de afstand tot datzelfde vriendje of vriendinnetje vaak te groot om elkaar te zien en met elkaar te spelen. Die vriendjes en vriendinnetjes wonen namelijk vaak niet bij jou in de buurt; kinderen in het speciaal (basis)onderwijs komen namelijk niet alleen uit je eigen wijk; ze komen uit de gehele regio Midden-Brabant! En ouders zijn niet altijd in staat de ontmoeting tussen deze kinderen buiten school om te organiseren.

Maar voor deze kinderen is het bezoeken van een Biezonderwijsschool ook een manier om structuur en orde aan te brengen in hun dagelijkse leven. Een structuur die deze kinderen de gewenste grip en houvast geeft. Een rustgevende duidelijkheid in een wereld die van zichzelf al ingewikkeld genoeg is. Ik kan me daarom voorstellen dat voor een leerling met een zware vorm van autisme die zes weken zomervakantie soms als lang kunnen aanvullen. Zeker, omdat hun ouders niet altijd in staat zijn om in die weken vrij te krijgen van hun werk of op andere manieren voor een leuk en uitdagend dagprogramma te zorgen. Andere kinderen geven ook wel eens aan dat ze zich in die zes weken kapot vervelen. En sommige kinderen voelen zich thuis niet altijd even veilig. Voor hen is school dan een uitweg om te ontsnappen uit de negatieve en onveilige thuissituatie. Ook voor hen zijn die zes weken vaak veel te lang.

Wat is dan het alternatief? Staatssecretaris Dekker eigenwijs negeren en de zomervakantie rigoureus inkorten? Nee, ik voel juist veel meer voor het idee om vanuit Biezonderwijs in de toekomst één of meerdere vakantiescholen te organiseren. In Tilburg bestaan al sinds 2013 zomer- en vakantiescholen, maar nog niet voor kinderen en jongeren die bij Biezonderwijs naar school gaan. Wat is nu precies zo’n zomerschool? “Een zomerschool biedt gedurende één of meerdere weken in de zomervakantie extra onderwijstijd. Het belangrijkste doel van de zomerschool is voorkomen dat leerlingen in de loop van de zomervakantie achteruitgaan in prestatieniveau, waardoor ze het nieuwe schooljaar met een achterstand starten. Effectieve leertijd voor taal en rekenen vormt de kern van het zomerschoolcurriculum.”

Een interessante definitie, al ligt voor mij de nadruk te veel op taal en rekenen en te weinig op andere schoolvakken die een appèl doen op juist andere talenten van kinderen. Ook zou er op een zomerschool van Biezonderwijs ruimte moeten zijn voor ‘spelend leren’, wat bijvoorbeeld al gebeurt bij de buitenschoolse begeleiding bij onze school De Bodde. Daarom ben ik blij dat in ons nieuwe strategisch meerjarenbeleidsplan dit idee van een zomerschool terugkomt. In de toekomst biedt Biezonderwijs “ruimte om ook les in de weekenden, zomer en avonduren te volgen al naar gelang daar behoefte aan is”, staat in dit plan te lezen. We gaan ervoor; het plan en de intentie liggen er, nu de uitvoering nog.

Dave Ensberg-Kleijkers
Voorzitter College van Bestuur

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.