Biezonderwijs > Onderwijscoöperatie T-PrimaiR pakt samen met Biezonderwijs lerarentekort in regio Tilburg aan

Onderwijscoöperatie T-PrimaiR pakt samen met Biezonderwijs lerarentekort in regio Tilburg aan

Wij maken ons sterk voor het onderwijs van morgen. Met een zo hoog mogelijke kwaliteit en continuïteit. Voldoende gekwalificeerde professionals op de scholen zijn hiervoor een essentiële voorwaarde. Vanuit een gezamenlijke inspanning willen schoolbesturen binnen T-PrimaiR, waaronder Biezonderwijs, kandidaten werven van binnen en buiten het onderwijs. In totaal vertegenwoordigen de besturen samen zo’n 80 scholen. Het gedeelde belang is een zo volwaardig mogelijke ontwikkeling van alle leerlingen in de regio.

Sinds kort is een wervingscampagne gestart onder de naam Wijzer in het Onderwijs. Centraal hierin staat het online platform www.wijzerinhetonderwijs.nl dat zich in samenwerking met Fontys Hogeschool Kind en Educatie in eerste instantie vooral richt op zij-instromers. Komende periode zal het accent komen te liggen op het enthousiasmeren van de nieuwe lichting, herintreders en op mbo kandidaten die willen doorgroeien naar lesbevoegd leraar. Wijzer in het Onderwijs biedt informatie en achtergronden over werken in het onderwijs, evenals inspirerende verhalen van bevlogen professionals.

De werkgevers binnen T-PrimaiR, waaronder Biezonderwijs, hebben gezamenlijke afspraken gemaakt om de onderwijsbaan zo aantrekkelijk mogelijk te maken en om gezamenlijk leren en ontwikkelen te ondersteunen. Werken in de regio 013 betekent dat de toekomstige leraar kan kiezen uit een breed palet aan scholen in regulier primair onderwijs, speciaal (basis)onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Geschikte kandidaten mogen rekenen op ondersteuning en facilitering om hun rollen en taken zo passend mogelijk in te vullen. Vandaar het motto: jouw talent krijgt vorm in 013.

Wijzer in het Onderwijs wil kandidaten die een baan als leraar overwegen enthousiasmeren en op weg helpen om de juiste keuzes te maken. Via de site kunnen werkzoekenden ook vacatures inzien en direct solliciteren.

Ludy Meister (projectleider Regionale Aanpak Personeelstekort 013): “Wijzer in het Onderwijs biedt een breed en aantrekkelijk beeld van onderwijsprofessionals. Voor de komende periode willen we dat op allerlei manieren onder de aandacht brengen. Aan de passie van onze ambassadeurs zal het niet liggen. Zij laten zien hoe betekenisvol het werk in het onderwijs is. We hebben elkaar nodig om samen te groeien. Om het onderwijs sterker, weerbaarder en professioneler te maken. Dus overweeg je om voor de klas te gaan staan, kijk dan zeker eerst op wijzerinhetonderwijs.nl”

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.