Biezonderwijs > Nieuwe directeuren Stichting Biezonderwijs

Nieuwe directeuren Stichting Biezonderwijs

Met veel genoegen heeft het College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs onlangs twee nieuwe directeuren mogen benoemen. Per 1 juli jl. is mevrouw Rianne Kuijpers (48) benoemd tot directeur van Expertisecentrum De Kracht. Per 1 september a.s. is de heer Harrie Backx (54) benoemd tot directeur van het Praktijkcollege Tilburg als opvolger van Theo van Gils. Daarnaast heeft het College van Bestuur

Rianne Kuijpers (Expertisecentrum De Kracht)
Het College van Bestuur van Biezonderwijs heeft met genoegen besloten mevrouw Rianne Kuijpers

Directeur De Kracht Rianne Kuijpers

Directeur De Kracht Rianne Kuijpers

per 1 juli 2016 te benoemen tot directeur Expertisecentrum De Kracht. Rianne was al sinds augustus 2009 werkzaam als teamleider.

 

“Rianne heeft de afgelopen jaren met grote betrokkenheid, professionaliteit en kwaliteit leiding gegeven aan ons expertisecentrum”, aldus Dave Ensberg-Kleijkers (voorzitter College van Bestuur van Biezonderwijs). “Ik heb alle vertrouwen dat Rianne in staat is om de vele ambities van de stichting met betrekking tot haar expertisecentrum samen met de andere collega’s te realiseren.” Rianne’s belangrijkste opdracht is het uitvoeren van het recent vastgestelde ‘businessplan’, waarover binnenkort meer informatie volgt.

Harrie Backx (Praktijkcollege Tilburg)
Vanwege het aanstaande pensioen van Theo van Gils, de huidige directeur van het Praktijkcollege Tilburg, was het College van Bestuur van Biezonderwijs op zoek naar een nieuwe directeur voor haar school voor praktijkonderwijs. Die zoektocht heeft de heer Harrie Backx opgeleverd. Harrie is momenteel coördinerend teamleider bij het Pius X-College te Bladel en als zodanig verantwoordelijk voor het praktijkonderwijs aldaar.

“Onder Harrie’s leiding is zijn school een ‘excellente school’ geworden en heeft de samenwerking met het (v)mbo enerzijds en het voortgezet speciaal onderwijs anderzijds zich positief

Directeur Harrie Backx

Directeur Praktijkcollege Tilburg Harrie Backx

ontwikkeld. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio Bladel is aantoonbaar geïntensiveerd en verbeterd. Verder stelt Harrie in alles het belang van de leerling voorop!”, zegt Dave Ensberg-Kleijkers. “Ik ben vereerd dat de authentieke Harrie onze school gaat leiden en zie uit naar zijn toegevoegde waarde voor ons directieteam en onze stichting als geheel!”

 

Karin de Lange (SBO Zonnesteen)
Mevrouw Karin de Lange is sinds augustus 2013 werkzaam als adjunct-directeur bij SBO Zonnesteen. Daarvoor was Karin onder meer werkzaam als intern begeleider bij de Jan Ligthartschool Huibeven en directeur van de Eerste Jan Ligthartschool in Tilburg. Bij Zonnesteen werkt ze nauw samen met de directeur Yvonne Somers. Yvonne heeft er voor gekozen om per 1 september a.s. haar werkzaamheden als directeur te beëindigen. “Vanwege de transitieopgave van de drie SBO-scholen van Biezonderwijs in de komende jaren heb ik ervoor gekozen om Zonnesteen te laten leiden door Karin als waarnemend directeur”, aldus Dave Ensberg-Kleijkers. “Onze drie SBO-scholen ontwikkelen zich namelijk door tot één SBO-voorziening in de vorm van een onderwijs-zorgcontinuüm.” Meer informatie over deze ontwikkeling

Waarnemend directeur Karin De Lange

Waarnemend directeur Karin De Lange

binnen de SBO-scholen is binnenkort beschikbaar op onze website. “Ik ben Yvonne zeer dankbaar voor haar inzet in de afgelopen jaren. Karin zal de lijn van Yvonne, op haar eigen wijze, voortzetten en de school met succes voorbereiden op haar nieuwe toekomst!”

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.