Biezonderwijs > Minder administratie en meer rust in de klas dankzij één budget voor zorg in speciaal onderwijs

Minder administratie en meer rust in de klas dankzij één budget voor zorg in speciaal onderwijs

Hoe kan de financiering van zorg in onderwijs eenvoudiger en efficiënter? In de Regio Hart van Brabant zijn de afgelopen twee jaar succesvolle pilots afgerond om dat te onderzoeken. Speciaal onderwijs-school De Bodde (onderdeel van Biezonderwijs) werkte mee aan de pilots, samen met Onderwijscentrum Leijpark. Zij hebben het voor elkaar gekregen om zorg in speciaal onderwijs voortaan uit één budget te betalen. 

Dat betekent concreet minder administratie voor ouders en scholen, meer rust in de klas en betere samenwerking tussen partijen op het gebied van onderwijs en zorg. Vrijdag 1 oktober 2021 ondertekenden de betrokken partijen (Hart van Brabant, Onderwijscentrum Leijpark, Amarant, SIZA, Zorgkantoor VGZ, gemeente Gilze en Rijen en Biezonderwijs) de onderlinge afspraken.

Gijs de Bont, voorzitter college van bestuur Biezonderwijs: “Er is door alle partijen jaren gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, landelijk gezien is het uniek. Ik ben ontzettend trots op dit resultaat dat we samen bereikt hebben, met als doel: betere en efficiëntere zorg voor leerlingen die zorg in de klas nodig hebben.”

Meer rust in de klas

Bij zorg in onderwijstijd moet je denken aan begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging van leerlingen terwijl ze op school zijn. Deze zorg wordt normaal gesproken betaald door verschillende partijen (gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor). Tijdens de pilots is gezocht naar een nieuwe manier van centraal inkopen van zorg voor leerlingen in speciaal onderwijs. Uit evaluaties is gebleken dat ouders blij zijn met deze nieuwe werkwijze, het inkopen van zorg in onderwijstijd wordt op deze manier eenvoudiger voor ze. Door samen te werken worden ook de zorgkosten lager.

Voor leerlingen betekent het concreet dat er sprake is van meer rust in de klas. Want door deze innovatieve manier van inkopen van zorg, komen er ook minder verschillende zorgverleners in de klas. De pilots hebben bewezen dat alle partijen beter gedijen bij deze onderlinge samenwerking.

Deze nieuwe manier van werken wordt dit schooljaar toegepast voor twee klassen van het speciaal onderwijs van De Bodde en voor alle klassen speciaal onderwijs van Onderwijscentrum Leijpark. Vanaf volgend schooljaar geldt dit zelfs voor alle leerlingen die zorg in onderwijs nodig hebben op de twee scholen.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.