Biezonderwijs > Mannelijke rolmodellen gezocht!

Mannelijke rolmodellen gezocht!

BestuurdersBlog oktober 2016

Slechts 23% van al onze medewerkers bij Stichting Biezonderwijs is man. Vooral onder leerkrachten missen we de nodige mannelijke collega’s. Niets ten nadele van onze vrouwelijke collega’s, maar wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat mannelijke leerkrachten zeer belangrijke rolmodellen zijn voor jongens. En laat nu juist de overgrote meerderheid van onze leerlingen bestaan uit jongens.

Het is niet voor niets dat veel van onze leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs uit jongens bestaan. “Jongens zijn onderzoekend ingesteld. Ze zijn energiek en een beetje ongedisciplineerd, en dat gedrag wordt in het basisonderwijs door de meeste juffen niet erg gewaardeerd”, zegt emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio. “Zo krijgen jongens veel vaker negatieve reacties dan meisjes. Het maakt dat jongens school vaker niet leuk vinden. Ze worden opstandiger en hun inzet wordt minder.” Niet heel gek dus dat verschillende van onze leerlingen niet op hun plek zaten in het regulier basisonderwijs en in onze speciale scholen terechtkomen.

Mannelijke leerkrachten kunnen positieve rolmodellen zijn voor de jongens in onze scholen. Jongens kunnen zich in hun ‘meesters’ herkennen, wat weer belangrijk is voor hun identiteitsontwikkeling. Iedere leerling is immers bewust of onbewust bezig met zijn ‘menswoording’: het worden van wie je in potentie als mens écht bent. In dat ontwikkelproces zijn volwassenen die je daarin actief begeleiden, erg belangrijk. Onze pedagogische taak als onderwijs is te zorgen voor een gezonde balans tussen een feminien en masculien schoolklimaat. Met andere woorden: ruimte op school zodat zowel jongens als meisjes zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen ontwikkelen en hun talenten tot complete wasdom kunnen brengen.

Voor ons type onderwijs is het daarom éxtra belangrijk dat er een goede mix van vrouwen en mannen is in het schoolteam. De realiteit leert dat het helaas erg moeilijk is om goede mannelijke leerkrachten te vinden. Een nieuwsbericht van 5 oktober 2016 stemt daarin niet vrolijk. “Bijna twee derde van de mannen met een afgeronde lerarenopleiding voor het basisonderwijs stond vorig schooljaar niet voor de klas. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 63 procent iets anders is gaan doen.”

Maar hoe krijgen wij in Nederland meer mannelijke Pabo-studenten? Hoe zorgen we ervoor dat zij deze opleiding ook echt succesvol afronden en vervolgens in het onderwijs aan de slag gaan? De afgelopen jaren zijn er in het land vele pogingen gedaan, waaronder het Rotterdamse initiatief ‘HIJ-instromers’. Een project dat al sinds 2010 loopt en resultaten heeft geboekt. “Het Hij-instromerstraject is gericht op mannelijke professionals met een HBO- of WO- diploma die een nieuwe stap in hun loopbaan willen maken. Het traject biedt de mogelijkheid om, door middel van een betaald leer- werktraject, opgeleid te worden tot bevoegd leerkracht in het primair onderwijs.”

Ik sta te popelen om samen met onze samenwerkingspartner Hogeschool Fontys en collega-onderwijsbestuurders binnen Onderwijscoöperatie T-Primair een vergelijkbaar traject in Tilburg te starten. Maar misschien zijn er wel meer of zelfs betere ideeën of suggesties om meer mannelijke leerkrachten op te leiden en vervolgens voor onze klassen te laten staan. Heb jij nog tips? Mail me dan via d.ensberg@biezonderwijs.com!

Dave Ensberg-Kleijkers

Voorzitter College van Bestuur

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.