Biezonderwijs > Leerlingenraad SG De Keyzer boekt succes: ‘Leerlingen zijn trots en voelen zich gehoord’

Leerlingenraad SG De Keyzer boekt succes: ‘Leerlingen zijn trots en voelen zich gehoord’

De leerlingenraad van het voortgezet speciaal onderwijs van SG De Keyzer telt maar liefst 22 leerlingen. Docentes Annika de Rooij en Colinda Schraven begeleiden de leerlingenraad. De raad vierde dit jaar al een aantal grote successen.

De leerlingenraad van het VSO bestaat uit een raad voor de onderbouw en een raad voor de bovenbouw. Aan het begin van het schooljaar komen de groepen bij elkaar en maken ze kennis. De rest van het jaar vergaderen ze vijf tot zes keer afzonderlijk van elkaar. “Anders wordt de groep erg groot. We merken dat leerlingen van de onderbouw en de bovenbouw verschillende onderwerpen aandragen. Op deze manier is er ruimte voor meer onderwerpen”, vertelt Annika.

Pitchen of stemmen

Het onderwerp leerlingenraad leeft binnen SG De Keyzer. Aan het begin van het schooljaar worden er posters opgehangen om de raad te promoten. Iedere klas zorgt voor een leerling die zitting neemt in de leerlingenraad. De mentor bepaalt in samenspraak met de klas hoe die persoon gekozen wordt en wie zij uiteindelijk het meest geschikt vinden. In de ene groep wordt gestemd, in de andere klas houden leerlingen een pitch, terwijl ze in een andere groep al snel unaniem besluiten wie de beste vertegenwoordiger is. Zodra de club compleet is, volgt er een brainstorm. Tijdens deze brainstorm komt er van alles op tafel. Maar we moeten selectief zijn, beaamt Colinda. “We bespreken welke onderwerpen er leven, waar leerlingen behoefte aan hebben en wat ze graag willen veranderen binnen school. Wij kijken vervolgens echt kritisch naar het lijstje, want wat is echt haalbaar? Uiteindelijk hebben we zowel in de onderbouw als in de bovenbouw een top vijf samengesteld.”

Wifi voor leerlingen

De leerlingenraad komt na de brainstorm meteen in actie. Als eerste is de fietsenstalling aangepakt, aangezien deze lekt en er is te weinig plaats voor de fietsen. Op dit moment liggen er twee offertes waaruit gekozen kan worden om het probleem op te lossen. Voor het onderwerp ‘meer praktische opdrachten in de lessen’, gingen leerlingen Dewi en Jasper in gesprek met de vaksectievoorzitters. Dat heeft geleid tot gespreksverslagen met daarin actiepunten voor de coördinator. Annika: “In diezelfde periode stond er voor medewerkers een studiemiddag op het programma, met als thema: didactische werkvormen. Dat kwam heel goed van pas. We horen van de leerlingen terug dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van andere werkvormen zoals een Kahoot-quiz, of leerlingen die een les mee mogen voorbereiden.”

Maar het meest belangrijke onderwerp dat de leerlingenraad heeft voltooid, blijkt toch de wifi-verbinding voor leerlingen. “Dit agendapunt stond vorig jaar al op het lijstje dus we waren bang dat het ook dit jaar lastig zou worden”, vertelt Annika. “Maar uiteindelijk lukte het om in de pauzes wifi open te stellen voor leerlingen. Ze waren helemaal enthousiast toen ze dat voor elkaar hadden gekregen!”

‘Ze worden gehoord’

Grootse succesmomenten dus, maar er zijn ook een paar onderwerpen die het niet gered hebben. Warme dranken in de drankenautomaat bleek niet haalbaar, want dat is simpelweg te gevaarlijk. Ook het aanpassen van de pauzes (de eerste pauze wat langer, de tweede pauze wat korter) bleek roostertechnisch onmogelijk. “Maar dat zijn geen grote teleurstellingen”, vertelt Colinda. “De leerlingen vinden het juist heel fijn dat ze gehoord worden, dat ze in gesprek kunnen met mensen en dat ze ook snel terugkoppeling krijgen als iets niet lukt. Ze merken dat de leerlingenraad groter is dan alleen wij. Iedereen binnen SG De Keyzer weet ons ook te vinden om mee te denken over bepaalde onderwerpen.”

Zo klopte de coördinator bij de leerlingenraad aan. Want de speelplaats moest verbeterd worden. De leerlingen kwamen met een aantal goede aanpassingen. Er zijn tegels gelegd rondom de trampolines, zodat je niet meer in de modder hoeft te staan. Ook wordt er een extra afdak gemaakt en er worden picknicktafels geplaatst. Ook werd de leerlingenraad om input gevraagd voor het schoolfeest, zij kozen voor het thema Tropical. Annika: “Je ziet de leerlingen groeien, ze stralen echt een gevoel van trots uit dat ze betrokken en gehoord worden. Daar doe je het toch voor.”

Vlak voor de zomervakantie zijn de leerlingen getrakteerd op een presentje. Een blijk van dank voor hun ‘uitmuntende’ ideeën!

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.