Biezonderwijs > Leerlingen SG De Keyzer maken succesvolle schoolkrant: ‘De Keyzer draait door’

Leerlingen SG De Keyzer maken succesvolle schoolkrant: ‘De Keyzer draait door’

Enkele leerlingen van het speciaal onderwijs van scholengemeenschap De Keyzer hebben eind vorig schooljaar het initiatief genomen om een schoolkrant op te zetten. Inmiddels bestaat de redactie uit Zakaria (11), Ziya (11), Benthe (12) en Quinn (12). Zij hebben op gezette tijden redactieoverleg waarbij alle ideeën op tafel komen. Adjunct-directeur Rob van der Meijden begeleidt de kinderen bij deze klus.

“Wie is de volgende leerkracht die we willen interviewen?”, vraagt Rob aan de redactie tijdens de redactievergadering. “Ik wil juf Mara interviewen want zij is nieuw”, zegt Quinn (11 jaar) vol overtuiging. Rob checkt of iedereen het hier mee eens is en vraagt aan Ziya of hij Quinn wil helpen met het afnemen van het interview.

Voor iedere editie van de schoolkrant wordt ook een leerling van SG De Keyzer geïnterviewd. De keuze valt op een leerling die ook pas is gestart op SG De Keyzer. Benthe biedt aan om deze leerling te interviewen. Rob vraagt Zakaria om het interview te doen, samen met Benthe. Hij stribbelt even tegen, maar als hij hoort dat Benthe hem helpt, gaat hij overstag. “Dan kom je binnenkort even naar mijn klas, dan doen we het interview samen. Dat hebben we zo gedaan”, weet Benthe hem te overtuigen.

Leren samenwerken

De inhoud van de schoolkrant laat Rob volledig over aan de leerlingen. Zij maken daarin hun eigen keuzes. “Ik zorg alleen voor de inhoud van de rubriek: ‘vrije dagen en feestdagen’ en controleer spelling en lettertype. Soms is het nodig om even bij te sturen. Laatst ontving ik bijvoorbeeld een tekstje van drie regels, dan spoor ik de redactie wel aan om daar minstens tien regels van te maken.”

Rob: “De leerlingen moeten het echt samen doen. Hierbij leren ze om samen te werken. Ik ben er vooral om ze daarbij te ondersteunen. Ze brengen de schoolkrant uiteindelijk samen rond in de verschillende klassen. Ze sporen de leerlingen aan om iets bij te dragen aan de schoolkrant. Toen ze dat voor het eerst moesten ondernemen, drentelden ze rond voor mijn kantoor. Ik heb ze op weg geholpen en op die manier leren ze er ook van.”

Een perskaart voor de redactieleden

Dat er veel creativiteit schuilgaat in de leerlingen is wel te merken. Zo komt Ziya met het idee om een ‘perskaart’ te maken voor alle leden van de redactie. Want als je dan iemand spreekt, kun je laten zien dat je van de schoolkrant bent. Ook de ideeënbus hebben ze zelf bedacht. Daarin kunnen leerlingen tips, ideeën en kopij achterlaten voor de redactie.

De schoolkrant telt inmiddels verschillende rubrieken zoals interviews met leerlingen en leerkrachten, een puzzel, een kleurplaat, een knutseltip en ‘het laatste nieuws’. En de ideeën blijven komen, want Ziya bedenkt tijdens de vergadering het idee om een verhaal te schrijven over zijn structuurgroep: “En dan kan ik ook een klasgenoot daar nog iets over vragen”, stelt hij enthousiast voor.

Na een half uur vergaderen zijn alle onderwerpen verdeeld en kunnen de leerlingen aan de slag. De eerstvolgende editie verschijnt vlak voor de meivakantie. Voor wie nieuwsgierig is naar de inhoud, hier kun je de schoolkrant van SG De Keyzer bekijken!

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.