Biezonderwijs > Leerkrachten positief over de effecten van werkdrukmiddelen

Leerkrachten positief over de effecten van werkdrukmiddelen

De inzet van het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting, dat meldt de PO-Raad op basis van een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek. Bijna zeshonderd leerkrachten in het basisonderwijs zijn daarover bevraagd.

Een meerderheid van de ondervraagde leerkrachten zegt persoonlijk een (sterk tot enigszins) lagere werkdruk te ervaren door de inzet van dit budget. Het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord wordt het vaakst besteed aan de inzet van één of meer (extra) onderwijsassistent(en).

In februari 2018 sloten de PO-Raad, de vakbonden en onderwijsminister Arie Slob het Werkdrukakkoord. Elke basisschool heeft dit schooljaar (2018/2019) recht op 155 euro per leerling in het kader van dit Werkdrukakkoord. De school mag zelf bepalen hoe dit bedrag te besteden. Van alle ondervraagde leerkrachten weet 91% hoe het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord op hun school is/wordt besteed. Van deze groep zegt 63% dat de inzet van dit budget een (positief) effect heeft op hun persoonlijke werkdruk: zij zeggen een enigszins of sterk lagere werkdruk te ervaren door de inzet van dit extra budget. Een derde (33%) ervaart persoonlijk (nog) geen lagere werkdruk door de inzet van het extra budget.

Extra budget vaak besteed aan onderwijsassistenten

Aan de leerkrachten die weten hoe het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord op hun school is/wordt besteed (91%), is ook gevraagd waaraan hun school het extra budget uitgeeft. De meerderheid van de leerkrachten (54%) geeft aan dat dit extra budget wordt uitgegeven aan de inzet van (extra) onderwijsassistent(en). Daarnaast geeft een derde van de leerkrachten aan dat het budget wordt uitgegeven aan groepsleerkrachten (32%) en vakleerkrachten (eveneens 32%), zoals een gymleerkracht of een leerkracht voor creatieve vakken. Bijna één op de vijf leerkrachten (18%) geeft aan dat het budget aan teamondersteuners (bijvoorbeeld een conciërge) wordt besteed en één op de tien geeft aan dat het extra budget wordt gebruikt om te investeren in meer en/of betere ICT-middelen.

Hier vind je alle resultaten van het onderzoek naar de effecten van het Werkdrukakkoord.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.