Biezonderwijs > Koers2025: De kracht van samen

Koers2025: De kracht van samen

Dit is Koers2025. We zijn trots op dit koersplan waarin staat wat ons van binnenuit drijft en wat de buitenwereld van ons verwacht. Koers2025 navigeert ons als het ware door de toekomst. Je leest waar wij als specialistisch-onderwijsorganisatie voor staan en waar we de komende jaren voor gaan.

Koers2025 is van ons allemaal

Koers2025 is een co-creatie waar we met elkaar hard aan hebben gewerkt. We hebben vanuit Biezonderwijs kritisch naar onszelf en onze omgeving gekeken. Wat willen en kunnen wij bijdragen aan de wereld om ons heen als experts in specialistisch onderwijs? We hebben beleidsstukken geïnventariseerd, een cultuurwaardenonderzoek gedaan en we hebben in verschillende sessies met elkaar gesproken.

Andersom heeft de wereld om ons heen met een scherpe blik naar ons gekeken en aangegeven wat zij van ons verwacht. Hiervoor hebben we in een externenbijeenkomst en op de Biezonderwijsdag gesproken met leerlingen, ouders, gemeentes, partners in de zorg en het onderwijs en andere deskundigen.

Al deze waardevolle input vormt de basis van dit gezamenlijke koersplan.

Hier staan we voor

Bij Biezonderwijs begeleiden we leerlingen bij wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. Als experts in specialistisch onderwijs bereiden we hen optimaal voor om weerbaar en wendbaar te zijn in de toekomst. Zo zijn we betekenisvol. Onze kernwaarden geven aan waar we als Biezonderwijs voor staan.

Samen

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen. We leggen verbinding en leren van en met elkaar.

Ontwikkeling

We staan voor goed onderwijs. In een fijne leer- en werkomgeving blijven we onszelf ontwikkelen en zetten we ons in voor de ontwikkeling van onze leerlingen in de breedste zin van het woord. We zien hun mogelijkheden en vinden samen oplossingen, ook als die in eerste instantie niet binnen de huidige regels passen.

Vertrouwen

Leerlingen, ouders, collega’s en de mensen in ons netwerk weten dat ze op ons kunnen vertrouwen. We staan voor een veilige omgeving waar we mogen leren van fouten, waar we oog hebben voor elkaar en waar de sfeer open is.

Hier gaan we voor

Als specialistisch-onderwijsorganisatie vinden we dat we de komende jaren twee opdrachten hebben. Ten eerste willen we onze leerlingen met steeds beter onderwijs optimaal voorbereiden op een succesvol vervolg in de maatschappij. Ten tweede willen we met elkaar een fijne leer- en werkplek creëren, zodat we optimaal kunnen presteren in ons uitdagende werk, dat zo belangrijk is en waar we trots op zijn.

Opdracht 1: leerlingen met passend onderwijs optimaal voorbereiden op de toekomst

Als onderwijsexperts werken we elke dag hard aan deze opdracht. We steken er onze energie in en halen er onze energie uit. We zijn nooit uitgeleerd en hebben de volgende ambities:

 • We werken samen aan nóg beter passend onderwijs

We blijven continu zoeken naar manieren om ons specialistisch onderwijs nóg beter te maken. Dat doen we op onze eigen scholen en bij ons expertisecentrum. Daarnaast zien we het als onze missie om vanuit onze expertise bij te dragen aan inclusiever regulier onderwijs op scholen waarmee we samenwerken.

 • We maken actief verbinding

We maken actief verbinding met relevante partijen en zorgen ervoor dat onze omgeving ons en onze successen ziet en dat wij de omgeving zien, met al haar mogelijkheden. Als de oplossing buiten onze expertise ligt, nemen we de verantwoordelijkheid om de juiste deskundige te vinden in ons netwerk of daarbuiten.

 Opdracht 2: zorgen voor een fijne leer- en werkomgeving

Welke rol je ook hebt binnen Biezonderwijs, een goede werksfeer creëren we samen. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap gaan hand in hand. Met elkaar zorgen we ervoor dat het fijn is om bij Biezonderwijs te werken en dat we daar trots op zijn. Als professionals zijn dit onze ambities:

 • We zijn open en eerlijk

  We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We communiceren transparant, eerlijk en respectvol met leerlingen, ouders, collega’s en andere betrokkenen. We spreken elkaar aan als we denken dat het beter kan en laten het ook weten als het goed gaat. Zo werken we in een veilige omgeving, waarin we kunnen groeien als professional en waarin ruimte is voor werkplezier.

 • We zijn flexibel

  We denken in mogelijkheden en staan open voor verandering. We kijken steeds hoe ver we kunnen meebewegen richting een optimale oplossing.

 • We nemen eigenaarschap

  We nemen eigenaarschap bij het zoeken of creëren van oplossingen voor problemen. Daarbij denken en handelen we out-of-the-box en doen we meer dan wat vanzelfsprekend is, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het collectief.

Aan de slag!

In 2025 willen we onze ambities hebben waargemaakt. Een belangrijke eerste stap is gezet met dit koersplan. Als vervolgstap gaan we onze kernwaarden en ambities vertalen naar strategische beleidsplannen. Deze vormen vervolgens de basis van de concrete resultaatafspraken die we met elkaar gaan maken.

   

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.