Biezonderwijs > Jaarverslag 2018: ‘Vertrouwen in ontwikkeling’

Jaarverslag 2018: ‘Vertrouwen in ontwikkeling’

Voor de zomer publiceerden we het uitgebreide jaarverslag van 2018. Met daarin onze onze verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten van Biezonderwijs in 2018.

Net als vorig jaar hebben we ook deze keer een poster uitgebracht. Een korte en bondige versie met de meest belangrijke gegevens, biezondere verhalen en biezondere gebeurtenissen uit 2018. De donkergroene teksten zijn linkjes die verwijzen naar nieuwsberichten over het desbetreffende onderwerp.

We wensen u veel leesplezier toe en nodigen u van harte uit contact op te nemen om het gesprek hierover te voeren.

Voorzijde publieksversie jaarverslag 2018 . Achterzijde publieksversie jaarverslag 2018

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.