Biezonderwijs > Het geschiktheidsonderzoek van onze zij- instromers: ‘Ik ben zo blij dat ik het gehaald heb’

Het geschiktheidsonderzoek van onze zij- instromers: ‘Ik ben zo blij dat ik het gehaald heb’

Monique Vissers is in februari gestart met het voortraject als zij-instromer binnen Biezonderwijs dat is opgezet in samenwerking met het Regionaal Transfercenter Midden-Brabant en Fontys. Onlangs kreeg Monique twee assessoren op bezoek in haar klas op het VSO van De Bodde. Zij beoordeelden haar startersvaardigheden als docent positief, wat betekent dat ze na de zomervakantie echt van start mag met het zij-instroomtraject.

Monique start in september dan ook met lessen op de Pabo. Ook mag ze vanaf 1 augustus in ieder geval twee dagen per week zelfstandig voor de klas staan. Voorafgaand aan het geschiktheidsonderzoek maakten de deelnemers ook een wiskundetoets en een portfolio met daarin dertien leeruitkomsten waaruit blijkt dat ze alle vaardigheden als docent onder de knie hebben. De afgelopen maanden volgden alle zij-instromers gezamenlijk drie bijeenkomsten ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek. “Ik vind dat we heel goed voorbereid zijn op het onderzoek, alles is vooraf uitgebreid besproken en aan bod gekomen. Als we zelf nog iets wilden weten, konden we altijd terecht met vragen.”

Horizon verbreden

Monique werkt nu via het zij-instroomtraject als leerkrachtondersteuner op het voortgezet speciaal onderwijs van De Bodde. Voordat ze aan het traject begon, had ze al veel affiniteit met de ontwikkeling van het kind. Na de middelbare school begon ze ooit bij defensie, waarna ze later pedagogiek studeerde. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in de kinderopvang en op een school voor speciaal onderwijs als ZIO (zorgassistent in het onderwijs) vond ze het tijd om haar horizon te verbreden. Het zij-instroomtraject bood de kans om leraar te worden. “Ik werkte al in het onderwijs maar ik heb heel bewust ook op andere scholen rondgekeken om te beoordelen of het onderwijs bij mij zou passen. Mijn baan vond ik nog steeds heel leuk maar deze kans wilde ik wel benutten.”

Monique is erg blij dat ze nu door mag met het zij-instroomtraject. “Nu kan ik ook beginnen met het volgen van lessen aan de Pabo. Als ik het geschiktheidsonderzoek niet zou halen, moest ik stoppen met het volledige zij-instroomtraject. Dat had ik wel heel erg jammer gevonden.”

Kers op de taart

Alle zij-instromers zullen nog een derde dag per week les mogen geven samen met een duo-collega. Monique is dan ook te spreken over de complete begeleiding. “Bij De Bodde krijg ik alle ruimte om te doen wat ik wil, of wat ik nodig heb. Hier wordt alle gelegenheid geboden om mij te helpen.”

Nu staat eerst de zomervakantie voor de deur, in september start Monique met haar lessen op de Pabo en werkt ze toe naar het bekwaamheidsonderzoek dat na twee jaar volgt. Met als hopelijke kers op de taart: een Pabo-diploma.  In totaal zijn zes kandidaten bij Biezonderwijs aan de slag gegaan als zij-instromer. Daarnaast zijn ook vier huidige werknemers aan het traject begonnen om via die weg de een Pabo-diploma te halen. Op dit moment hebben nog niet alle zij-instromers het geschiktheidsonderzoek afgelegd, het is dan ook nog niet bekend hoeveel zij-instromers in het nieuwe schooljaar doorgaan.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.