Biezonderwijs > Finale ‘Leraar van het Jaar 2016’!

Finale ‘Leraar van het Jaar 2016’!

De Tilburgse leerkracht Suzan van Gestel (29 jaar) van SBO Westerwel is doorgedrongen tot de finale van de landelijke verkiezing ‘Leraar van het Jaar 2016’. Samen met twee andere leerkrachten strijdt Suzan in de categorie ‘Speciaal onderwijs’ om deze eervolle prijs. Op zaterdag 8 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het Lerarencongres in Amersfoort.

Suzan is zeer verguld met haar finaleplaats. “Ik had niet verwacht dat ik van de tien genomineerden tot de laatste drie zou doordringen”, zegt de geboren en getogen Tilburgse. “Voor mij was de nominatie al een grote eer! Maar nu ik in de finale sta, ga ik er samen met mijn leerlingen het beste van maken!” Suzan is werkzaam bij SBO Westerwel, een school voor speciaal basisonderwijs in Tilburg-West en onderdeel van Stichting Biezonderwijs. Op 26 september verzorgt ze voor de beroepsjury een korte presentatie (pitch) en wordt Suzan door de jury geïnterviewd. Op basis daarvan beslist de jury wie de ‘Leraar van het Jaar 2016’ wordt.

Naast de categorie ‘Speciaal onderwijs’ zijn er nog drie andere categorieën voor de verkiezing van de Leraar van het Jaar. Elke categorie komt overeen met een onderwijssector: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De Leraren van het Jaar zijn dan een jaar lang ambassadeur van hun sector, waarbij ze hun inspiratie, innovatie en passie mogen uitdragen en delen met de rest van lesgevend Nederland. Daarmee draagt de verkiezing bij aan een positief imago van het leraarschap en zorgt het ervoor dat de kwaliteit van de beroepsgroep bespreekbaar gemaakt wordt.

De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, dat 200.000 leraren in Nederland vertegenwoordigt – ruim twee derde van het totale aantal leraren. De Onderwijscoöperatie roept jaarlijks leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren op hun favoriete leraar op te geven. De verkiezing draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep en is onderdeel van de activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar.

Stichting Biezonderwijs is een overkoepelende organisatie van zeven scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en een expertisecentrum. Biezonderwijs bedient via haar scholen in Tilburg en Goirle circa 1.770 leerlingen uit Midden-Brabant. Het gaat hierbij om leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking, leerlingen met een (ernstige) gedragsstoornis en/of psychische problematiek en ook om leerlingen die moeite hebben met theoretisch leren. Binnen de stichting zijn ruim 490 medewerkers werkzaam.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.