Biezonderwijs > Biezonderwijs opent expositie Droombeelden!

Biezonderwijs opent expositie Droombeelden!

Op woensdag 18 mei om 15.30 uur opent de expositie Droombeelden bij school voor voortgezet speciaal onderwijs Parcours in Tilburg. Wethouder Marcelle Hendrickx en Dave Ensberg, voorzitter College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs, openen deze bijzondere expositie op een feestelijke wijze. Biezonderwijs heeft al haar ‘’biezondere’’ leerlingen gevraagd droombeelden te delen. Inspirerende en hartverwarmende droombeelden over de toekomst van hun school en van Biezonderwijs als geheel zijn geëxposeerd in een gezamenlijke expositie.

Van woensdag 18 mei t/m woensdag 29 juni is de expositie elke woensdag van 15.00 tot 16.30 uur te bezoeken bij VSO Parcours. “Ik ben enorm trots dat wij deze expositie kunnen delen met Midden-Brabant”, zegt Dave Ensberg. “Onze leerlingen worden vaak aangesproken op wat ze niet kunnen en met deze droombeelden laten ze zien wat ze juist wel kunnen en welke unieke en inspirerende talenten ze hebben. Iedereen is dan ook van welkom om de expositie te bewonderen” Deze expositie is bedoeld voor leerlingen, ouders, samenwerkingspartners en medewerkers van Biezonderwijs. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een bezoek aan de expositie via adminvso@parcourstilburg.nl.

Op de zeven scholen van Biezonderwijs is in de afgelopen weken in elke klas een les verzorgd over droombeelden van leerlingen. Ook ouders zijn enthousiast aan de slag gegaan met hun droombeelden over het onderwijs aan hun kinderen en over Biezonderwijs. De droombeelden dragen bij aan het nieuwe strategische meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van Biezonderwijs.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.