Biezonderwijs > Artikel PO Magazine – ‘Gewoon normaal en veel leren’

Artikel PO Magazine – ‘Gewoon normaal en veel leren’

In september verscheen er in Passend Onderwijs Magazine een opinieartikel van onze stichting. Het draagt dezelfde titel als ons strategisch meerjarenbeleidsplan: ‘Gewoon normaal en veel leren’. Artikel PO Magazine sept 2016

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.