Biezonderwijs > Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers. Gezamenlijk kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR), waarin ouders/verzorgers en personeelsleden vertegenwoordigd zijn. Zij zijn allen afkomstig van onze 9 scholen en het expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau en is gesprekspartner van het college van bestuur. De GMR is bereikbaar via: gmr@biezonderwijs.com.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit de volgende personen:

 • Laura Janssen
 • Frank de Moor
 • Monique Heuijerjans
 • Wendy Weel
 • Moniek van Haaren
 • Laura Boudesteijn
 • Dennis Janssen

Vergaderdata schooljaar 2022/2023

 • 03 oktober 2022
 • 14 november 2022
 • 19 december 2022
 • 6 maart 2023
 • 17 april 2023
 • 19 juni 2023

Agenda

 

Notulen

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.