Biezonderwijs > Samenwerkingen

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Biezonderwijs is een netwerk van scholen, maar ook nadrukkelijk onderdeel van een maatschappelijk netwerk. We hebben te maken met leerlingen, ouders, gemeenten, samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, kinderopvangcentrales, leerwerkbedrijven, taxicentrales, huisartsen, leerplichtambtenaren, toegangsteams, wijkteams, universiteit, hogescholen, het ministerie van Onderwijs, de Inspectie voor het Onderwijs en nog veel meer partijen.

In samenwerking met al deze partijen willen we het beste bereiken voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. We zijn daarbij op verschillende niveaus actief. Van contacten op de werkvloer tot gesprekken aan de bestuurstafel. Die verschillende niveaus verbinden we tot één netwerk. Met het kind als uitgangspunt.

Interesse om met Biezonderwijs samen te werken in belang van kinderen en jongeren? Neem dan contact met ons op!

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.