Biezonderwijs > Organisatie

Organisatie

Biezonderwijs is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar voor wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. Wij helpen hen om hun eigen talenten te ontdekken, omdat wij vinden dat ieder kind zijn of haar dromen waar moet kunnen maken!

Op onze negen scholen bieden we specialistisch onderwijs aan bijna 2000 leerlingen, passend bij hun mogelijkheden. Een gepassioneerd team van ongeveer 550 medewerkers verzorgt speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle. Door dit brede aanbod kunnen we kinderen en jongeren een passende onderwijsplek bieden. Het ervaren en deskundige schoolteam weet hoe om te gaan met leerlingen die te maken hebben met gedrags- en ontwikkelingsvraagstukken.

Expertisecentrum De Kracht

Bijzonder onderdeel van Biezonderwijs is expertisecentrum De Kracht: de 60 experts zorgen voor extra ondersteuning in het versterken van leerlingen, ouders, leerkrachten en professionals in het regulier en specialistisch onderwijs. Dit gebeurt op individueel niveau of in groepsverband in de vorm van training, coaching, begeleiding, onderzoek en onderwijsarrangementen.

Kijk voor meer informatie over passend onderwijs en speciaal onderwijs op: www.passendonderwijs.nl.

Historie Biezonderwijs

Biezonderwijs is in 2013 ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg (SSOT) en de Stichting Scholengemeenschap De Keyzer. In mei 2014 is expertisecentrum De Kracht (destijds Kracht van Speciaal) opgericht. De Kracht is ook onderdeel van Biezonderwijs.

Organisatie

Op de negen scholen van Biezonderwijs werken bijna 550 deskundige, enthousiaste en betrokken leerkrachten en medewerkers.

Op onze scholen komen bijna 2000 leerlingen, grofweg als volgt verdeeld:

Bij De Kracht werken ca. 60 experts onder leiding van een eigen directieteam.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de stichting als geheel.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op, adviseert en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur.

Bestuursbureau

Op het Bestuursbureau werken de volgende medewerkers:

Gijs de Bont
(voorzitter college van bestuur)

Annette van Hemert (senior beleidsadviseur HRM)

Cathelijne van Druten (adviseur HR)

Pauline Marks (adviseur HR)

Karen Peeters (medewerker communicatie a.i.)

Renske van Berkel (medewerker communicatie)

Judith Jansen (senior beleidsadviseur communicatie)

Paula de Glas (senior beleidsadviseur bedrijfsvoering)

Boudewijn van der Pas (senior beleidsadviseur ICT)

John Schellen (medewerker IT en functioneel beheerder)

Sander Hage (senior beleidsadviseur onderwijs, kwaliteit en innovatie)

Kim Kroes (controller)

Nancy van Amersvoort (bestuurssecretaresse)

Contactgegevens

Bestuursbureau Biezonderwijs
Tel: 013-2100121
bestuursbureau@biezonderwijs.com

Bezoekadres:
Saal van Zwanenbergweg 1
5026 RM Tilburg

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.