Biezonderwijs > ANBI-gegevens

Anbi-Gegevens

Stichting Biezonderwijs staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenking- of erfbelasting hoeven af te dragen over nalatenschappen die ten goede komen aan de stichting. Elke euro komt daarmee ten goede aan Stichting Biezonderwijs.

Naam en adres:
Stichting Biezonderwijs
Saal van Zwanenbergweg 1, 5026 RM Tilburg

RSIN:
3419198

Anbi-gegevens Biezonderwijs 2022  

Doelstelling (statuten):
De stichting stelt zich ten doel:

  1. Het bevorderen van onderwijs aan en het behartigen van de belangen van leerlingen die niet in staat zijn het reguliere basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs te volgen en die worden verwezen naar de scholen voor speciaal onderwijs en een school voor voortgezet onderwijs (Praktijkcollege Tilburg), zoals in de geldende wetgeving genoemd;
  2. Het mede vormgeven aan onderwijsvoorzieningen in de regio Midden-Brabant, in samenwerking met de daartoe geëigende overheden en instellingen zodanig dat een dekkend netwerk van speciale zorg in onderwijsvoorzieningen kan worden gevormd;
  3. Het ter beschikking stellen van expertise aan ouders en scholen welk niet aan de stichting zijn verbonden, ondermeer op het gebied van begeleiding van zorgleerlingen in reguliere onderwijssystemen.
  4. De stichting baseert zich op de katholieke levensbeschouwing, waarbij de stichting oog blijft houden voor alle levensbeschouwelijke opvattingen en waarbij onder andere het kernbegrip ‘verdraagzaamheid’ een belangrijke rol speelt.
  5. De stichting handelt volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs die op grond van gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede volgend het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.
  6. De scholen staan open voor alle leerlingen, mits zij de doelstelling en grondslag respecteren.


Raad van toezicht:
Dhr. M. van den Berg (voorzitter)
Mevr. J. van den Hoek (lid)
Mevr. A. van Loon (lid)
Dhr. H. Dekkers (lid)
Dhr. K. Sariwating (lid)

College van bestuur:
De heer G.C.P.A. (Gijs) de Bont (voorzitter)

Schooldirecties:
04BX SBO Zonnesteen: de heer P. (Peter) Smolders (directeur), mevrouw M. (Marloes) Bongers (adjunct-directeur), mevrouw S. (Sylvia) Theuws (adjunct-directeur).
09PC SBO Westerwel: de heer P. (Peter) Smolders (directeur), mevrouw L. (Lieke) Kaal (adjunct-directeur) en L. (Laura) van der Heijde (adjunct-directeur)
11XT SBO Noorderlicht: de heer P. (Peter) Smolders (directeur), mevrouw M. (Marian) de Brouwer (adjunct-directeur)
01FX De Bodde ZML (SO en VSO): de heer S. (Stephan) Gijsman, mevrouw. M. (Marjon) Derks (adjunct-directeur), R. (René) Cools (adjunct-directeur)
23JU Scholengemeenschap De Keyzer (SO en VSO): de heer E. (Edwin) Dieleman (directeur a.i.), mevrouw V. (Vanessa) Hermans, meneer R. (Rob) Van der Meijden, de heer T. (Thomas) Deliën (adjunct-directeur) en mevrouw J. (Jenneke) Pulles (adjunct-directeur)
01UB Parcours (VSO): mevrouw M. (Marjolein) Hoevenaars (directeur), mevrouw E. (Eugènne) van den Broek (adjunct-directeur), mevrouw E. (Esther) Hol (adjunct-directeur)
12PR Praktijkcollege Tilburg (VO): Mevrouw N. (Nanneke) Tuerlings, de heer J. (Jelle) Siemerink (adjunct-directeur) en de heer R. (Ralph) Sebregts (adjunct-directeur)

De Kracht:
Directeur: mevrouw R. (Rianne) Kuijpers, de heer R. (Rolph) van Seeters (adjunct-directeur) en de heer A. (Arnold) Baeten (adjunct-directeur).

Beloningsbeleid:
Raad van Toezicht: Conform ANBI-regeling
College van Bestuur: Conform CAO Bestuursbureau schaal 5B, trede 3
Personeel: Conform CAO-PO en CAO-VO

Altijd op de hoogte van vacatures

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.